Juridisk relateret

Stiftelsesdokument skabelon: En grundig guide til at oprette dit eget selskab

Hvad er et stiftelsesdokument?

Et stiftelsesdokument er et juridisk dokument, der bruges til at oprette et selskab. Det er en vigtig del af oprettelsesprocessen og fungerer som en formel erklæring om, at selskabet er blevet etableret i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvad er formålet med et stiftelsesdokument?

Formålet med et stiftelsesdokument er at fastlægge de grundlæggende rammer for selskabet. Det indeholder vigtige oplysninger om selskabsformen, selskabsnavnet, ejerstrukturen og vedtægterne. Stiftelsesdokumentet er også nødvendigt for at kunne registrere selskabet hos Erhvervsstyrelsen.

Hvad skal et stiftelsesdokument indeholde?

Et stiftelsesdokument skal indeholde følgende oplysninger:

  • Selskabsformen – f.eks. anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S)
  • Selskabsnavnet – det navn, som selskabet skal registreres under
  • Ejerstrukturen – oplysninger om stiftere og ejere af selskabet
  • Vedtægterne – reglerne for selskabets drift og beslutningsprocesser

Forberedelse til oprettelse af et selskab

Valg af selskabsform

stiftelsesdokument skabelon

Før du kan oprette et selskab, skal du beslutte dig for, hvilken selskabsform der passer bedst til dine behov. De mest almindelige selskabsformer i Danmark er anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S). Det er vigtigt at undersøge forskellene mellem de forskellige selskabsformer og vælge den, der passer bedst til din virksomhed.

Valg af selskabsnavn

stiftelsesdokument skabelon

Når du har valgt selskabsformen, skal du vælge et selskabsnavn. Det er vigtigt at vælge et unikt navn, der ikke allerede er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Du kan undersøge tilgængeligheden af et navn ved at bruge Erhvervsstyrelsens online søgefunktion.

Valg af ejerstruktur

Ejerstrukturen i et selskab bestemmer, hvordan ejerskabet og ledelsen af selskabet er organiseret. Du skal beslutte, om selskabet skal have en eneaktionær eller flere ejere. Det er også vigtigt at overveje, hvordan beslutninger skal træffes og hvordan eventuelle konflikter skal løses.

Skabelon til stiftelsesdokument

Introduktion til skabelonen

En skabelon til et stiftelsesdokument er et foruddefineret dokument, der kan bruges som udgangspunkt for at oprette et selskab. Skabelonen indeholder typisk de nødvendige oplysninger og struktur, der er krævet af Erhvervsstyrelsen.

Udfyldelse af oplysninger om selskabet

Når du bruger en skabelon til et stiftelsesdokument, skal du udfylde oplysninger om selskabet, herunder selskabsform, selskabsnavn og ejerstruktur. Det er vigtigt at være nøjagtig og sikre, at oplysningerne er korrekte.

Udfyldelse af oplysninger om stiftere og ejere

I stiftelsesdokumentet skal du også udfylde oplysninger om stiftere og ejere af selskabet. Dette kan omfatte navne, adresser og anden relevant information. Det er vigtigt at sikre, at oplysningerne er korrekte og ajourførte.

Udfyldelse af vedtægter

Vedtægterne er en vigtig del af stiftelsesdokumentet. De fastlægger reglerne for selskabets drift og beslutningsprocesser. Når du udfylder vedtægterne, skal du sikre dig, at de er i overensstemmelse med gældende lovgivning og passer til selskabets behov.

Underskrivelse og registrering

Underskrivelse af stiftelsesdokumentet

Efter udfyldelse af stiftelsesdokumentet skal det underskrives af stifterne og eventuelle andre ejere. Underskrivelsen bekræfter, at stifterne er enige om at oprette selskabet og overholde vedtægterne.

Indsendelse til Erhvervsstyrelsen

Efter underskrivelse skal stiftelsesdokumentet indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med eventuelle andre nødvendige dokumenter og gebyrer. Erhvervsstyrelsen vil behandle ansøgningen og registrere selskabet, hvis alle krav er opfyldt.

Registrering af selskabet

Når Erhvervsstyrelsen har behandlet ansøgningen, vil selskabet blive registreret og modtage et CVR-nummer. Registreringen betyder, at selskabet nu er officielt anerkendt og kan begynde at drive virksomhed.

Efter oprettelse af selskabet

Udstedelse af anparter/aktier

Efter oprettelse af selskabet kan anparter eller aktier udstedes til ejerne. Dette er en måde at fordele ejerskabet af selskabet på. Udstedelsen af anparter eller aktier skal dokumenteres og registreres korrekt.

Registrering af selskabet hos SKAT

Efter oprettelse af selskabet skal det også registreres hos SKAT. Dette er nødvendigt for at sikre, at selskabet overholder skattereglerne og kan betale de nødvendige skatter og afgifter.

Opstart af virksomheden

Efter oprettelse af selskabet og registrering hos SKAT kan virksomheden begynde at drive sin forretning. Det er vigtigt at have en klar plan for opstarten og sikre, at alle nødvendige tilladelser og licenser er på plads.

Opsummering

Et stiftelsesdokument er afgørende for at oprette et selskab. Det indeholder vigtige oplysninger om selskabsformen, selskabsnavnet, ejerstrukturen og vedtægterne. Ved at følge en skabelon til stiftelsesdokumentet og sikre, at alle oplysninger er korrekte, kan du oprette dit eget selskab på en effektiv og lovlig måde.